Konfiguracja poczty e-mail


SERWERY:

  • serwer poczty wychodzącej (smtp): smtp.novum.pl
  • serwer poczty przychodzącej (pop3): pop3.novum.pl

LOGIN:

  • pełen adres e-mail (np. jkowalski@novum.pl)

POP3:

  • należy zaznaczyć: "Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)"
  • port: 995

SMTP:

  • użyj połączenia szyfrowanego typu: TLS
  • port: 587
  • zaznaczyć opcję: "serwer wymaga uwierzytelnienia"
konfiguracja_poczty